ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Call center Staff

Talk to Me Co.,Ltd. (Khonkaen Branch)

โทรศัพท์  :  061-3858291

E-mail      : sasithorn.wa@inet.co.th

รับสมัครงานตำแหน่ง :  Call center Staff
เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
คุณสมบัติ

 

·         มีทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

·         มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

·         สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีใจรักงานบริการ

·         หากมีประสบการณ์ทางด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·         สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

·         รับสายเพื่อบริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของลูกค้าเป็นที่ปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

·         กรอกข้อมูลของลูกค้าและการให้บริการลงระบบบันทึกอย่างถูกต้อง

·         ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและลูกค้า

·         ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถและมีความตั้งใจให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการ

·         ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน